Käsi- ja olkavarren ortoosit

Yleisimmät hartia-olkaseudun ortoosit ovat serratuslastat, olkavarren murtumaortoosit ja olkanivelen luksaatiolastat.

Katso > Yläraajan ortoosit