Osteoartroosipolvituet

Lievä polvinivelen nivelrikko eli artroosi on varsin yleinen vaiva, joka kehittyy iän myötä jonkin asteisena valtaosalle ihmisistä. Ylipaino, virheellinen alaraajojen kuormitus (esimerkiksi pihtipolvi), pitkällinen kortisonihoito tai sairaudet, esimerkiksi reuma ja diabetes voivat vauhdittaa artroosin kehittymistä. Artroosi voi kehittyä myös vanhan polvivamman jälkeen tai polveen, josta on poistettu kierukat joko osittain tai kokonaan. Kulumaa voi kehittyä mihin tahansa kehon niveleen, mutta yleisimmin polvi- ja lonkkaniveleen.

Nivelrusto on tuki- ja liikuntaelimistön tärkeä osanen. Sitä on muun muassa niveltyvien luiden päissä ja sen ansiosta luiden päihin kohdistuva kuormitus vaimentuu. Rustoa ovat myös reisiluun (femur) ja sääriluun (tibia) päiden välissä olevat kierukat, jotka ovat erittäin tärkeä osa polvinivelen rakenteessa. Kierukat suojaavat reisiluun ja sääriluun päiden rustoa.
Polven kuluma kehittyy, kun kierukan tai luun päätä peittävä rusto alkaa hävitä. Häviäminen voi saada alkunsa vammasta tai iskusta, joka murskaa rustoa niin, että sen sisäinen rakenne murtuu ja nivelrikon kehittyminen pääsee alkuun. Kulumassa nivelrusto pehmenee, haurastuu ja menettää kimmoisuuttaan. Rustopinta muuttuu epätasaiseksi ja lopulta koko rustopinta kuluu luuta myöten, jolloin luu alkaa toimia nivelen kuormituspintana. Nivelruston kuluma voi aiheuttaa polveen virheasennon, josta seuraa myös nivelsiteiden löystymistä. 

Polvinivelen rakenteesta johtuen mediaalinen (sisä-) puoli nivelestä kuormittuu ulkopuolta enemmän ja on alttiimpi kulumalle. Polvikipu onkin yleensä paikallistettavissa polven sisäpuolelle. Nivelrikon tavallisin haitta on nivelessä tuntuva arkuus ja liikkuessa tuntuva kipu joka yltyy kuormituksesta. Artroottinen nivel on turvonnut ja kankea varsinkin aamuisin.

Polven tuennassa käytetään kolmipistetuentaa jolla kevennetään polven kuormitusta. Kulumapolven tuella pyritään lievittämään kipua ja säilyttämään ja parantamaan nivelen liikkuvuutta ja niveltä ympäröivien lihasten toimintaa. Polvituella ei pystytä parantamaan nivelessä tapahtuneita muutoksia, mutta joskus tuella voidaan estää tilanteen paheneminen.

Nykyaikaiset kulumapolven tuet ovat keveitä ja miellyttäviä käyttää laadukkaiden materiaalien ansiosta. Kuormituksen kevennysvoimaa voidaan säätää yksilöllisesti polvinivelen ja remmien avulla (polven varus-/valguskulman säätömahdollisuus). Osteoartroosipolvitukia on saatavana standardimitoituksella (xs-xxl) tai ne voidaan valmistaa yksilöllisten mittojen mukaan.

Oikean polvituen valinta vaatii apuvälineisiin erikoistuneen ammattilaisen arvioinnin tuennan tarpeesta.

Osteoartroosipolvitukien käyttötarkoitus: 

• Polven nivekuluma eli gonartroosi polvinivelen kuluma eli gonartroosi.
• Polven nivesidevammat polven nivelside- ja kierukkavammat
• Hyperextensio eli polven yliojennus polvinivelen yliojennus (hyperextensio)
• Polven instabiliteetti, väljyys, väljäpolvi polven instabiliteetti
• Polvivammojen ehkäisy polvivammojen uusiutumisen ennaltaehkäisy.