Lonkkaluksaatiolasta

Lonkkaluksaatiolasta valmistetaan lapselle yksilöllisesti sen jälkeen, kuin kipsihoito on päättynyt ja lonkkien asento on korjaantunut niin, että on mahdollista siirtyä kipsiä kevyempään tukeen. Ortoosilla varmistetaan lonkkien korjatun asennon pysyminen vielä muutamia kuukausia täysipäiväisesti, jonka jälkeen käyttöä jatketaan vielä öisin noin 2-6 kuukautta. 

Lapsen lonkat ovat ortoosissa likimain samassa asennossa kuin kipsihoidonkin aikana, joten lapsi tottuu ortoosin käyttöön nopeasti. Lapsen lonkkien asento on ortoosissa yleensä ns. ”sammakkoasento”, eli lonkissa on noin 90:n asteen koukistus ja 60:n asteen loitonnus. Kulmat määräytyvät aina tapauskohtaisesti kunkin lapsen lonkkien tilanteen vaatimalla tavalla hoitavan tahon ohjeen mukaisesti.