Apuvälinesanastoa

A

Abduction – loitonnus: käsivarren tai jalan siirtäminen tai työntäminen kehosta poispäin
Achilles Tendon – kantajänne, akillesjänne: vahva jänne, joka liittää pohkeen lihakset kantapään luuhun
Achilles Tendinitis – akillesjänteen tulehdus
Acute – akuutti: vakavat, äkilliset ja kestoltaan lyhytaikaiset oireet
Adduction – lähentäminen: käsivarren tai jalan siirtäminen tai vetäminen kehon keskiviivaa kohti
Adhesion – kiinnikasvaminen: osien epätavallinen yhteen kiinnittyminen, yleensä arpikudoksen aiheuttama
Anatomical – anatominen, kehonmyötäinen
Angulation – jyrkkien kulmien muodostuminen: esimerkiksi luut saattavat asettua paikoilleen väärin ja yhteenliittymä muodostaa liian jyrkän kulman
Anterior – anterioorinen - etuosassa sijaitseva
Anterior Cruciate Ligament – eturistiside: rajoittaa sääriluun liikettä eteenpäin suhteessa reiteen
Anterior Drawer – polveen liittyvä: sääriluun liikkeestä käytetty ilmaisu, jolla tarkoitetaan normaalien liikerajojen yli tapahtuvaa sääriluun eteenpäin työntyvää liikettä
Aponeurosis plantaris – jalkapohjan kalvojänne
Appendage – osa, joka sijaitsee johonkin liitettynä
A/P Laxity – etu- tai takaosan velttous, tunnetaan myös nimellä ”anterior tibial translation”, jossa sääriluu on siirtynyt eteenpäin
Arteriosclerosis - valtimonkovetustauti
Arthritis – niveltulehdus
Arthroscopy – artroskopilla tehty tähystys, jossa laitteen linssien ja valon avulla voidaan tähystää nivelen sisälle
Arthrosis – niveltauti, joka rappeuttaa niveltä
Arthrotomy – nivelen avaaminen leikkauksessa
Articular – niveleen viittaava ilmaisu
Articular Cartilage – nivelrusto: rusto, joka peittää luun nivelpinnat
Articulatio interphalangealis distalis – varpaan kärkinivel ; DIP-nivel
Articulatio interphalangealis proximalis – varpaan keskinivel ; PIP-nivel
Articulatio matatarsophalangealis – varpaan tyvinivel, MTP-nivel; jalkapöytäluun ja varpaan tyviluun välinen nivel
Articulation – niveltyminen: luiden kohtaaminen nivelessä
Articulatio talocruralis – ylempi nilkkanivel; telaluun, sääriluun ja pohjeluun välinen nivel
Articulatio talocalcaneonavicularis – alempi nilkkanivel; telaluun, kantaluun ja nilkan veneluun välinen nivel
Atrophy – surkastuminen: solun, kudoksen, elimen tai muun osan surkastuminen
Avulsion Fracture – repeäminen murtumalla: tapahtuma, jossa osa luuta irtoaa muusta luusta repien mukaansa palan nivelsidettä tai jännettä
B

Bilateral – kaksipuolinen, kehon molempiin osiin viittaava
Biomechanics – biomekaniikka: oppiaine, jossa hyödynnetään insinööritaidon ja fysiikan lainalaisuuksia kehonosan liikkeiden ja niitä liikuttavien voimien kuvaamisessa
Bursa – limapussi: luun ja jänteen välissä sijaitseva limaa sisältävä pussi
Bursae – limapussien muodostama sidekudos, joka peittää luisia ulkonemia, vähentää hankauksen muodostumista ja helpottaa näin liikettä
Bursitis – limapussintulehdus: esiintyy etenkin olka- ja kyynärpäissä
C

Calcaneus – kantaluu
Calcium Deposit – kalkkikerrostuma: pehmeän kudoksen epänormaali kovettuminen, yleensä toistuvan vamman aiheuttama
Callositas – känsä, kallositeetti
Callus – arpikamara: ihon kova, paksuuntunut alue
Carpal Tunnel Syndrome – hermopuristuksen rannekanavassa aiheuttama
oireyhtymä, aiheuttaa käsissä kipua, voimattomuutta ja tunnottomuutta
Cartilage – rusto: kumimainen, luuta pehmeämpi sidekudos, jota esiintyy yleensä luiden välissä ja joka pehmentää nivelten liikettä
Cast – valos, jäykkä sidos: tehty muovista, kipsistä tai muusta kovettuvasta aineesta. Käytetään pitämään murtuneet tai sijoiltaan menneet jäsenet paikoillaan
Cerebral Palsy – CP-aivovaurio: ennen syntymää tai synnytyksen aikana tapahtunut aivoihin kohdistunut vamma
Chondral – rustoinen: ilmaisu jota käytetään kun viitataan rustoihin liittyviin asioihin
Chondromalacia (Runners Knee) – rustonpehmennys (“juoksijan polvi”): polvilumpion takana esiintyvä kipu, joka alkaa ja etenee hitaasti. Esiintyy etenkin paljon urheilevilla muuten terveillä nuorilla
Chronic – krooninen: pitkittynyt, hitaasti paraneva. Akuutin vastakohta
Clavicle – solisluu: luu, joka liittää lapaluun rintalastaan
Collagen – kollageen, liima-aine: jänteiden, luiden, rustojen ja sidekudosten valkuaista sisältävä tukiaine
Compression – puristus, yhteen painaminen
Compromise Axis of Rotation – kiertonikama
Condyle – nivelnasta
Congenital – synnynnäinen
Connective Tissue – sidekudos: kollageenisäikeiden ja kimmositeiden muodostama kehon tukirakenne, jota esiintyy lihasten, lihasryhmien, verisuonien ja solujen välissä
Contracture – kutistuma: kudoksen, yleensä lihaskudoksen pienentyminen
Contusion – ruhjevamma: vamma, joka ei ole rikkonut ihoa
Corn – känsä: paikallinen ihon kovettuminen
D

Degenaret Joint Disease – nivelrappeuma (katso “Osteoarthritis”)
Diabetic Foot – jalkaterän tila, joka voi johtaa tuntoaistin heikentymiseen, jolloin henkilö ei enää aisti kipua, kylmää tai kuumaa
Digitus malleus - vasaravarvas
Dislocation – paikaltaan siirtyminen: yhden tai useamman luun tai nivelen sijoiltaan meno
Distal – distaalinen: kehon keskiviivasta poispäin oleva. Proksimaalisen vastakohta
Dorsal – dorsaalinen: selänpuoleinen, selkäpuoleen viittaava ilmaisu
Dorsiflexion – liike, jolla tarkoitetaan jalkaterän- tai käden koukistamista ylös
Dystrophy – lihassurkastumatauti: häiriö, joka aiheuttaa lihaksiston surkastumista
E

Edema – ödeema – turvotus: normaalia suurempien nestemäärien keräytyminen solujen väliin. Tila, joka voi ilmentyä missä päin kehoa tahansa, yleisimmin kuitenkin jalkaterissä ja nilkoissa
Effusion – nestepurkauma: nesteen kertyminen niveleen
Epicondyles – sivunasta: pitkän luun ulkonema. Kiinnittää lihaksen ja nivelsiteen
Etiology – taudin syytä tutkiva oppi
Eversion – nurin-/ulospäin kääntyminen
Exotosis – luukasvama: luukertymä alueella, johon on kohdistunut toistuva vamma, useimmiten tapaturman aiheuttama
Extension – ojennus: liike, jonka lihas tekee ojentaessaan jonkin kehon osan niin, että kulma luun ja nivelen välillä suurenee
External Rotation – kehonosan kiertyminen kehon keskiviivasta ulospäin
Extremities – raajat: käsivarret tai jalat
F

Fascia – kalvo: paksu, syinen kudos
Fat Pad Athropy – rasvakerroksen ohentuminen: jalkapöydän luita tai kantapäätä suojaavan rasvakerroksen väheneminen
Femoral Condyles – reisiluun nivelnasta: sijaitsee kohdassa, jossa reisiluu liittyy polveen
Femur – reisiluu: ihmiskehon kookkain luu, joka ulottuu lantiolta polveen
Fibrosis – sidekudostuminen: vamman tai tulehduksen aiheuttama sidekudoksen muodostuminen
Fibrositis – sidekudostulehdus: tulehdustila, joka vaivaa sidekudoksia, lihaskudoksia, niveliä, nivelsiteitä ja jänteitä. Toistuvan vamman tartuntataudin tai kehon ylirasituksen aiheuttama
Fibula – pohjeluu: luu, joka ulottuu polvesta nilkkaan päättyen ulkokehräseen
Fixation – kiinnitys: murtuneen luun kiinnittäminen
Flexion – koukistus, taivutus: nivelen kohdalla tapahtuva taivutusliike, joka muuttaa luiden ja nivelen välistä kulmaa
Fracture – murtuma: luun, ruston, hampaan tai muun kovan luukudoksen murtuma
Frontal Plane – frontaalitaso: ilmaisu viittaa kehon keskiviivan etupuolella olevaan alueeseen
G

Glenohumeral – viittaa olkanivelkuopan ja olkaluun yhtymäkohdan alueeseen
Grade I Ankle Sprain – nilkan nivelsiteen tai nivelsiteiden venyminen tai osittainen
repeytyminen
Grade II Ankle Sprain – yhden tai useamman nilkan nivelsiteen venyminen ja
osittainen repeäminen, mikä on johtanut nilkan ja sen toiminnan heikkenemiseen
Grade III Ankle Sprain – nilkan vakava vamma, jossa yksi tai useampi nivelside on
venynyt ja kokonaan repeytynyt irti. Nyrjähdykseen voi liittyä väliaikainen tai pitkäaikainen sijoilta meno
H

Haglunds Deformity (Pump Bump) – epämuodostuma, jonka on aiheuttanut toistuvan ärsytyksen tuloksena, kalkin kerääntyminen akilleenjänteeseen kantaluun kohdalle. Esiintyy erityisesti korkeita korkoja käyttävillä naisilla
Hallux rigidus – jäykkä isovarvas: MTP-nivelen dorsiflexio on alle 20 astetta
Hallux valgus – vaivasenluu: isovarpaan MTP-nivel pyrkii valgusasentoon
Hamstrings – kinner: viittaa kolmeen reiden ulkosivulla sijaitsevaan lihakseen, jotka toimivat polven taivuttajina
Heel Bursitis – limapussintulehdus: kantaluun piikin aiheuttama tulehdustila
Heel Spur – kantaluun piikki: kantaluun levyinen kovaa luuta oleva levy, jonka on aiheuttanut kantaluun luukalvon toistuva paikaltaan siirtyminen. Aiheuttaa tulehdusta ja kalkkeutumista jalkaterän nivelsiteissä ja jänteissä
Hemiparesis – toispuolinen tunnottomuus: lihasheikkous tai tunnottomuus vain kehon toisella puolella
High Tibial Osteotomy – toimenpide, joka tehdään melko nuorille potilaille, joilla on
polvilumpion rappeutuma. Toimenpide; luukiilan poistaminen sääriluun ulko-osasta, korjaa polven sisäänpäin kääntyneen asennon.
Horizontal Plane – horisontaalitaso: vaakasuorassa tasossa oleva pinta
Humerus – olkaluu
Hyperextension – tavanomaista suurempi taivutus, joka tekee luun ja nivelen välisen
kulman epätavallisen suureksi
Hyperkeratosis – liikasarveistuminen: ihon uloimman kerroksen paksuuntuminen, mahdollisesti perinnöllinen vaiva, joka muuttaa jalkapohjan pintaa
Hypertrophy – liikakasvu: elimen osan tilavuuden kasvaminen lihaskuitujen paksuuntuessa
I

Immobilize – tukea, tehdä liikkumattomaksi
Incision – avaaminen, puhkaiseminen: ihoon tai muuhun kudokseen terävällä instrumentilla tehty viilto
Indication – oire: tila, joka antaa aiheen hoidon aloittamiseen
Inferior – alempi: kehon keskiviivan alapuolella sijaitseva
Inflammation – tulehdus: vamman aiheuttama. Oireina punotus, kuumotus, kipu, turvotus ja toimintakyvyn heikkeneminen
Internal Rotation – kehon osan kiertoliike kehon keskiviivaa kohti
Inversion – sisäänpäin kääntyminen
J

Joint Capsule – nivelpussi: ohuen, rustoisen, rasvaisen kuituisen ja kalvoisen rakenteen muodostama pussi, joka verhoaa niveltä. Pussissa oleva neste voitelee aluetta ja vähentää kitkaa luiden liikkuessa.
K

Kinematic – ilmaisu, joka viittaa liikkeeseen ja liikkumiseen
Kolesteroliembolisaatio – kolesterolin aiheuttama veritulppa
L

Lateral – lateraalinen, ulompi: kehon keskiviivasta ulospäin oleva
Lateral Collateral Ligament – ulompi sivuside: nivelside, joka kulkee ulommasta reisinivelnastasta pohjeluun polvenpuoleiseen päähän
Lig. = ligament – nivelside: sidekudosta, joka yhdistää luut yhteen tai luun rustoon kannattaen tai vahvistaen niveltä
lig. calcaneonaviculare plantare - jalkapohjanpuoleinen kanta-veneluuside
lig. calcaneocuboideum plantare - jalkapohjanpuoleinen kanta-kuutioluuside
lig. plantare longum - pitkä jalkapohjaside
Lumbar – ilmaisu, joka viittaa lantion alueeseen
Luxation – sijoiltaan meno: esimerkiksi luiden siirtyminen pois normaaliasennosta
M

m. = musculus - lihas
Malalignment – väärä tai epätäydellinen ojennus
Malleolus – kehränen: nilkan molemmilla puolilla oleva pyöreä ulkonema
Malleolus medialis – sisäkehränen
Malleolus lateralis – ulkokehränen
Mechanical Low Back Pain – alaselän kipu, joka johtuu välilevyn- tai nikamarungon ongelmista. Voi johtua myös kokonaan selkärankaan liittymättömistä ongelmista ja on usein noston tai äkillisen kääntymisliikkeen aiheuttaman, lanteessa tapahtuneen venähdyksen seurausta.
Medial – mediaalinen: lähinnä keskiviivaa oleva
Medial Collateral Ligament – keskisivuside: polveen liittyvä. Estää säärtä kääntymästä abduktioon reiteen nähden
Membrana synovialis – synovium, nivelkalvo
Meniscus – nivelkierrukka: tähden muotoinen rusto sääri- ja reisiluun välissä
Metatarsal – jalkapöytä: nilkan ja varpaiden välissä oleva alue
Metatarsalgia – jalkapöydän särky, joka johtuu usein muutoksista jalkapöydän luiden asennossa
Mortonin Neurooma, -neuralgia – jalkapohjan hermopinne (tavallisesti 3. ja 4. varpaan välissä), joka syntyy jalkapöydän luiden välisten hermopäiden puristuksesta
MRI (Magnetic Resonance Imagining) - radiologinen tutkimus
Muscle – lihas: elin, joka supistumalla saa aikaan liikettä. Lihaksia on kaksi pääryhmää: tahdonalaiset (poikkijuovaiset) ja tahdosta riippumattomat (sileät). Poikkijuovaiset, tahdonalaiset lihakset muodostavat lihaksiston pääosan
Musculi lumbricales pedis - jalan käämilihakset
Musculi interossei dorsales pedis – jalanselän luun välilihakset
Musculi interossei plantares - jalkapohjan luun välilihakset
Musculoskeletal – lihaksia ja luustoa samanaikaisesti määrittelevä ilmaisu
Musculoteninous Junction – viittaa kohtaan, jossa lihas yhtyy jänteeseen
m. abductor digiti minimi - pikkuvarpaan loitontajalihas
m. abductor hallucis - isovarpaan loitontajalihas
m. adductor hallucis - isovarpaan lähentäjälihas
m. extensor digitorum brevis - varpaiden lyhyt ojentajalihas
m. extensor digitorum longus - varpaiden pitkä ojentajalihas
m. extensor hallucis brevis - isovarpaan lyhyt ojentajalihas
m. extensor hallucis longus - isovarpaan pitkä ojentajalihas
m. flexor digiti minimi brevis - pikkuvarpaan lyhyt koukistajalihas
m. flexor digitorum brevis - varpaiden lyhyt koukistajalihas
m. flexor digitorum longus - varpaiden pitkä koukistajalihas
m. flexor hallucis brevis - isovarpaan lyhyt koukistajalihas
m. flexor hallucis longus - isovarpaan pitkä koukistajalihas
m. gastrocnemius - kaksoiskantalihas
m. peroneus - pohjeluulihas
m. peroneus brevis - lyhyt pohjeluulihas
m. peroneus longus - pitkä pohjeluulihas
m. peroneus tertius - pieni pohjeluulihas
m. plantaris - hoikka kantalihas
m. quadratus plantae - nelikulmainen jalkapohjalihas
m. soleus - leveä kantalihas
m. tibialis anterior - etumainen säärilihas
m. tibialis posterior - takimmainen säärilihas

N

Necrosis – kuolio: kudoksen verenpuutteesta johtuva kuoleminen
Nerve Palsy – tapaturman aiheuttama hermohalvaus, hermon heikkous tai toimintakyvyn pettäminen, yleensä lyhytaikainen, mutta nopeaa hoitoa vaativa tila
Nodus rheumaticus - reumakyhmy
O

Os cuboideum - kuutioluu
Osgood-Schlatter-Disiease (Osteochondrosis) – luuruston kasvuhäiriö:
ns. kasvukipuina ilmenevä lyhytkestoinen kiputila, joka kiusaa erityisesti liikuntaa harrastavia nuoria
Os cuneiforme intermedium – keskimmäinen vaajaluu
Os cuneiforme laterale – kolmas vaajaluu
Os cuneiforme mediale – ensimmäinen vaajaluu
Os metatarsale – jalkapöydän luut
Os naviculare – nilkan veneluu
Ossa sesamoidea – sesamluut: ensimmäisen metatarsaaliluun päässä, isovarpaan pitkän koukistajalihaksen jänteen molemmin puolin
Ossa tarsi - nilkkaluut
Osteoarthritis - luu-niveltulehdus: keski-iän niveltulehdus, jolle on tyypillistä rappeutumis- ja liikakasvun oireet yhden tai useamman nivelen luussa tai rustossa. Johtaa nivelten asennon vääristymiseen
Osteomalacia – luun pehmenemistauti: tila, jossa luut pehmenevät D-vitamiinin tai kalsiumin puutteesta. Oireina kipu, arkuus, lihasheikkous sekä painon putoaminen
Osteoporosis – luun huokoistuminen: luukato, joka altistaa murtumille
P

Patella – polvilumpio: kolmiomainen, liikkuva luu, joka suojele polviniveltä
Patella Tracking – viittaa polvilumpioon
Patella Tendon – jänne, joka ulottuu polvilumpiosta säärinystyrään (tuberkkeliin)
Perifeerinen neuropatia – ääreishermoston sairauksien ja pinnevammojen yhteisnimitys
Periosteum – luukalvo: sidekudoskalvo, joka ympäröi kaikkia luita lukuun ottamatta nivelpintoja
Peritendinitis – jännetupen tulehdus
Peritendinitis crepitans – ritisevä jänteen ympärystulehdus (esim. peukalon ojentajajänteessä)
Pes - varpaat
Pes planovalgus – jalkaterän pitkittäisholvi on matala ja laskeutuu kuormituksessa maahan
Pes planus – lattajalka: jalkaterän sisäsyrjä koskettaa maata

Plantar – ilmaisu, joka viittaa jalkapohjan alueeseen
Plantar Fasciitis – jalkapohjan kalvon tulehdus: kipua esiintyy kantaluun alla
Plantar Flexion – varpaan koukistaminen maata kohti
Poplietal Region – polvitaipeen alue, jota sitovat nivelsiteet ja joka sisältää runsaasti hermo- ja rasvakudosta, kalvoja ja verisuonia
Poplietal Space – polvinivelen takaosa
Posterior – posterioorinen, takaosassa oleva
Posterior Cruciate Ligament – takaristiside: ristiside, joka estää sääriluun liikettä taaksepäin suhteessa reiteen
Posterior Drawer – sääriluun epänormaali liike reisiluuhun nähden polven taipuessa
Posterior Tibial Dysfunction – sääriluun takaosan toimintahäiriö, joka aiheuttaa jalkaterän kiertymisen sisäänpäin
Posting – sivu- tai keskikiila
Pronation – yleensä käden tai jalkaterän taakse-, sisään- tai alaspäin tapahtuva kiertoliike
Prophylactic – ennalta ehkäisevä
Proprioception – jonkin kehon osan aistiminen
Prosthesis – proteesi, tekojäsen
Proximal – proksimaalinen: lähinnä oleva. Distaalisen vastakohta
Q

Quadriceps – nelipäinen: polven ojentajalihakseen viittaava
R

Radius – värttinäluu, joka sijaitsee peukalon sivussa
Rheumatoid Arthitis – nivelreuma: yleensä krooninen sairaus, jonka syy on epäselvä. Oireina kipu, jäykkyys, tulehdus, turvotus ja joskus nivelen tuhoutuminen
Rotation Cuff – olkanivelpussin ympärillä oleva rakenne, joka koostuu lihas- ja jännekudoksesta. Tehtävänä vahvistaa ja tasapainottaa olkaniveltä
Rupture – repeämä: esimerkiksi kudoksen repeytyminen
S

Sacroiliac Dysfunction – häiriö ristiluun toiminnassa: erittäin kivulias vaiva, jossa nivel lukkiutuu ja saa lihaksen kouristumaan. Yleinen raskaina olevilla naisilla
Sagittal Plane – nuolitaso: jakaa kehon kahteen samansuuruiseen osaan
Screw Home Mechanism – viittaa polven viimeisen kymmenen asteen taivutukseen, sääriluun ojennuksen ja ulospäin tapahtuvan kiertoliikkeen yhdistelmä
Seiver’s Disease – vaiva, jonka aiheuttaa lapsen nopea kasvu, jolloin lihakset ja jänteet eivät pysy luiden kasvuvauhdin mukana
Separation – erotus, toisistaan erottaminen tai eristäminen
Shear Loading – kuormituksen asettaminen pinnanmyötäisesti
Soft Tissue – pehmytkudos: käsittää kaiken muun kehon kudoksen luukudosta lukuun ottamatta
Splayfoot – lattajalka: tila, jossa jalkaterä on epänormaalin latuska
Splint – lasta: metallista, kipsistä tai muovista tehty väline, jonka tarkoitus on tukea vahingoittunutta tai tulehtunutta kehonosaa
Sprain – nyrjähdys: äkillinen ja voimakas nivelen vääntyminen, joka aiheuttaa nivelsiteiden venymisen ja nyrjähtämisen ja usein verisuonien repeytymisen ja josta aiheutuu verenvuotoa kudokseen
Stabilize – vakauttaa, vakiinnuttaa
Straight Instability – tasoon nähden poikkeava liike joko etu-, taka-, sivu-, tai keskisuunnassa
Strain – rasitus: aineeseen kohdistuva puristuksen aiheuttama reaktio
Stress – paine, puristus: voima, joka aineeseen kohdistuu
Subluxation – nivelen osittainen sijoiltaan meno
Superior – ylempi: lähinnä pään aluetta oleva
Supination – uloskierto, käden tai jalkaterän kiertyminen kiertonikamastaan ulospäin kyynärvarren tai säären lihaksien avulla
Synovial Fluid – nivelvoide: nivelessä oleva voide, joka voitelee ja ravitsee niveltä
Synovitis – nivelkalvon tulehdus
Synovium – nivelkalvo: ohut sidekudoskerros, joka reunustaa nivelpussia
T

Talus – telaluu: sääriluun ja pohjeluun yhtymäkohta nilkkanivelessä
Tarsaalitunnelioireyhtymä – hermopinne, jossa säärihermo joutuu puristuksiin nilkan sisäsivulla, aiheuttaen kipua ja tuntohäiriöitä jalkaterän alueelle
Tendinitis – jännetulehdus
Tendinitis Achillis – kantajänteen tulehdus
Tendo Achillis – kantajänne, akillesjänne: vahva jänne, joka liittää pohkeen lihakset kantapään luuhun
Tendon – jänne: syinen nuora, joka liittää lihaksen luuhun
Tendon Sheath – jänteen peittävä jännetuppi
Tenosynovits – jännetupin tulehdus
Thermoplastic – lämpöön reagoiva muovi, joka pehmenee kuumennettaessa, jolloin sitä voi muovata. Jäähtyessään jähmettyy annettuun muotoonsa
Tibia – sääriluu: sijaitsee polven ja nilkan välissä
Tibial Tubercle – säären ulkopuolella oleva luinen uloke, johon polvilumpion jänne kiinnittyy
Transverse Plane – poikittaistaso: jakaa kehon poikkisuunnassa
Tubercle – nystyrä, tuberkkeli: luinen uloke
U

Ulna – kyynärluu: pikkusormen puolella kyynärvarressa, yhtyy olkaluuhun ja toimii saranana käden kiertoliikkeessä
Unhappy Triad – polveen liittyvä nivelside ja nivelkierukkavamma
V

Valgus – ulospäin kääntynyt
Varus – sisäänpäin kääntynyt
Vaskuliitti – verisuonitulehdus
Vasospasmi - verisuonikouristus
Vertebral Column – selkäranka
Vertical Plane – pystytaso
W

Window Edema – nopeasti ja helposti etenevä turvotus